U bent hier: Home // Ondernemen // Is uw bedrijf in evenwicht?

Is uw bedrijf in evenwicht?

Is uw bedrijf in evenwicht? Het loont de moeite hierover na te denken.

Hoe evenwichtiger een onderneming is, hoe efficiënter en rendabeler gewerkt wordt. Een gebrék aan evenwicht daarentegen, kan zich uiten in zaken als hoog personeelsverloop, verlies aan klanten, een onoverzichtelijke forecast, rommelig beleid, geldverspilling en uiteindelijk bedrijfsbeëindiging.

Door gestructureerd uw bedrijf onder de loep te nemen en kritisch naar de strategie te kijken kunt u veel tegenslagen voor zijn. Bovendien, als de omstandigheden veranderen kunt u er snel op in spelen.

Objectieve meting

Evenwicht heeft behalve een filosofische ook een meer objectieve, cijfermatige kant; de financiële basis van het bedrijf. De kunst is nu verband te leggen tussen het filosofische en bedrijfsmatige aspect.

Het 4D Model waarmee de balans ven een bedrijf kan worden bepaald

Het 4D Model: schematische weergave voor de methode waarmee de balans en evenwicht van een onderneming kan worden bepaald.

Natuurlijk is ook de gevolgde strategie van grote invloed. Voor een uitgebalanceerde bedrijfsvoering is echter meer nodig: voelt het bedrijf harmonieus aan? Werken de medewerkers graag bij uw bedrijf? Ontwikkelt de onderneming zich zoals u dat wilt en voor ogen heeft? Er is een eenvoudige manier dit in kaart te brengen.

Bedrijfskundige uitgangspunten

Met hulp van enkele simpele bedrijfskundige uitgangspunten kunt u helder en objectief een analyse maken van uw bedrijf. Dit doet u door uit te gaan van de levensfase waarin uw bedrijf verkeerd en deze af te zetten tegen de Staat van Herkomst en Besteding der Middelen. Hierbij vraagt u zich gegroepeerd naar kosten / uitgavenpost en inkomstenbron af of deze passen bij de levensfase van uw bedrijf. Tot slot houdt u dit aan tegen het beeld dat de buitenwereld van uw onderneming heeft. Dit alles kunt u ook met andere zaken doen, zoals het personeelsbestand of de marketingmix.

Grappig uitgangspunt of wat heb je eraan? De bedrijfsmix is de as waar het bedrijf om draait:

De uitkomst van dit alles is het hart van uw onderneming, de bedrijfsmix. Een verzadigde markt vraagt om een heel andere strategie – en daarmee bedrijfsstructuur – dan een jonge groeimarkt. Hetzelfde geldt boor de levensfase van uw bedrijf: is het een start-up of volop in de volwassenheidsfase? Ook is een vraag waar uw onderneming nog kan groeien en hoeveel groei uw onderneming op enig moment aankan. Dit gegeven brengt u in kaart met een uitgekiende forecast procedure – waarover binnenkort meer.

Het in evenwicht brengen van een onderneming bevat volop wetmatigheden.

De vervolgartikelen in deze rubriek worden allen gekoppeld aan dit thema. Accountanalyses, new business genereren volgens een vaste methodiek, forecast procedure en -analyse, strategieën om de onderneming te laten groeien, alles houdt verband met de levensfase en Staat van Herkomst en Besteding der Middelen en zijn allemaal onderwerpen die ter sprake gaan komen.

Meer over het 4D Model leest u hier, in het artikel ‘Vier uitgangspunten voor het bepalen van de ondernemingsstrategie“.

Copyright © 2012-2024 .
Contact De Vier Pennen.