U bent hier: Home // Geschiedenis // Als ze slim zijn doen ze het niet

Als ze slim zijn doen ze het niet

Noord Korea, voorjaar 2013 – de oorlogsretoriek uit Noord Korea is de laatste weken niet van de lucht. Het is niet met zekerheid te zeggen wat Pyong Yang precies bezield deze harde oorlogstaal uit te slaan. Maar als de machthebbers slim en verstandig zijn laten ze het bij woorden. De geschiedenis van de 20e eeuw kent prachtige voorbeelden van het lot van overmoedige en domme machthebbers. 

Europa 1914

Europa in 1914 bevatte vier grote konink- of keizerrijken (Groot Brittanië, Duitsland, Oostenrijk-Hongaarse Dubbelmonarchie, Rusland) en een Republiek (Frankrijk). Na de Eerste Wereldoorlog bleef in 1918 slechts één van deze koninkrijken over, werd de Russische Tsaar met zijn familie door de communisten omgebracht en sleet de Duitse Keizer zijn dagen als banneling in Doorn.

De Duitse Keizer

SMY_Hohenzollern_1902

De Hohenzollern, het plezierjacht van de Duitse Keizer. Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog heeft de keizer geen reizen meer met het schip gemaakt. Foto: Wikipedia.

Tot 1914 had de Duitse Keizer bijvoorbeeld een heerlijk leven, hij kon doen en laten wat hij wilde. Hij was lekker bezig met zijn hobby’s (de vloot en het leger) en cruiste wat rond met zijn privéjacht in de Middellandse Zee en Noorse Fjorden. Ook bezocht hij regelmatig zijn familieleden van de het Engels Koningshuis. Wilhelm was immers de kleinzoon van Queen Victoria.

De oorlogsjaren bracht hij door in een hoofdkwartier in België, omringd door stress en oorlogszuchtige, steeds machtiger wordende generaals. Na 1914 heeft de keizer geen reizen meer kunnen maken met zijn geliefde keizerlijke jacht.

De nederlaag kostte de keizer de troon en Wilhelm zelf ontsnapte maar ternauwernood aan een berechting wegens oorlogsmisdaden door de geallieerden. Hij nam nog net op tijd de wijk naar Nederland. Hier sleet hij zijn dagen op Huis Doorn met hout hakken, een schril contrast met de beelden van het luxe leventje van voor de oorlog.

Als ze slim zijn doen ze het niet…

Wat zijn de oorlogskansen van de Kim Jong-un en zijn generaals? Door zelf een oorlog uit te lokken of door te gaan met provoceren lijkt Noord Korea zich steeds verder te isoleren van hun bondgenoten China en Rusland. De kans op een nieuwe wapenstilstand (als in 1953) waarbij ze zelf aan de macht kunnen blijven wordt daarmee wel heel gering. Het is de vraag of de in zichzelf gekeerde Noord Koreaanse machthebbers dit ook zo zien.

Als ze slim zijn doen ze het niet, de Noord Koreanen. De kans is groot dat het ze hun macht, luxe leven en de kop gaat kosten. En daarmee op zijn minst de Duitse Keizer (ballingschap in China?) achterna gaan. De vraag is of de heren dit inzien en zich kunnen beheersen. En zouden ze zich Ceausecu, Saddam Hussein en Khadaffi kunnen herinneren? Of gaat Noord Korea ten onder aan interne intriges en machtsstrijd? Hoe dan ook, Noord Korea speelt met vuur, en dat kan zomaar ontvlammen in een hevig inferno.

Externe verwijzingen:

Wat bezielt Kim Jong-un en zijn vrienden nou eigenlijk? Een goed klinkende verklaring staat hier: http://www.nu.nl/buitenland/3388547/kim-flirt-met-oorlog-maar-wil-niet.html.

Voor een uitgebreide beschrijving van de ondergang van de Europese Koninkrijken zie ‘De Kanonnen van Augustus’ van Barbera Tuchman. Een juweeltje!

 

Copyright © 2012-2024 .
Contact De Vier Pennen.